Ukradli ste v obchode jabĺčko a obesili vás? Mrzuté. Ale čo takto sa stať občanom a do budúcna sa vyhnúť opakovaniu podobnej situácie? Staňte sa občanom Cisárstva a okrem iného získate právo na spravodlivý súd a za ukradnuté jabĺčko prídete len o ruku!! Ešte dnes navštívte najbližší úrad a podajte si žiadosť...“
História Kruhu magických arkánov
(pojednanie zakladajúceho člena Kruhu arcimága Rogera IV. Maarionského ( † 42 cisárskeho letopočtu), do súčasnej podoby upravil a prepísal majsetr mágie I. Stupňa Malthin von Benedict, vrchný pisár Rady magických arkánov, dejepisec a historik)
 
Kruh magických arkánov je mocné, samostatné a sebestačné spoločenstvo, ktoré sa už stovky rokov stará o budúcnosť mágie a mágov samotných. Jeho úlohou je združovať magicky nadaných jedincov a zabezpečiť ich magický a osobnostný rast. Za týmto účelom bola na ostrove Ebbroth založená magická Univerzita(128p.c.l.), ktorej vybudovanie položilo základy aj samotnému Kruhu, keď sa roku 1122 elfského letpočtu ( 126 p.c.l.) v Teleskopickej sále univezitného observatória stretli najmocnejší arcimágovia tej doby a dohodli sa na založení čisto magického spoločenstva, ktoré malo byť nezávislé od politických formácií a malo sa zaoberať svýhradne mágiou. Zakladajúcu päťku tvorili Roger V. de.Maarion, arcimág ľudského pokolenia, majster ilúzií a metamorfickej mágie, Mistral an Nedomerna ( momentálne jediný žijúci člen pôvodnej päťky Kruhu, avšak už nie členkou Kruhu- pozn. M.v.B.), najstaršia ľudská kúzelnička všetkých dôb. Ďalej sem patril Alexander Ilryion Dermidor, prezývaný Avalanche, ďalší zástupca ľudskej rasy, oficiálne najuznávanejší odborník na elementárnu mágiu. Potom to bol polelf Aaron tin Yade, pravdepodobne najmocnejší člen päťky, v archívoch zaznamenaný ako najtalentovanejší mág, aký kedy žil. Päťku dotvárala Taranee aen Sollaen, elfská magička, vedma s tajuplným pôvodom a ešte tajuplnejším osudom. Niektoré pramene ju nepokladajú za mŕtvu, keď tvrdia, že prežíva najplodnejšie a najkrajši obdobie jej predlhého elfského života, keď bola prijatá späť do Abbarelonu, medzi elitu Starých elfských mágov. Každopádne, podobné tvrdenia sa nepoierajú o historickú dokumentáciu, takže o ich pravdivosti sa môžeme len dohadovať. Päťka nazvala svoje spoločenstvo Kruh na znak ronvosti a spravodlivosti, cnosti, ktoré sa mali stať nosným pilierom tohto magického spoločenstva. Spoločenstvo napredovalo a rozvýjalo sa závratným tempom, stalo sa dominantou na poli mágie. Jeho dlhovekosť spočívala práve v jeho politickej pasicite, keď sa nestaralo o problémy bežných ľudí,,ani o problémy privilegovanej vrstvy. Kruh sa zaujímal len a len o mágiu, mágov a výskum s tým spojený. Myšlienka nezávislého spoločenstva sa stretla s veľkým ohlasom jednak u nezávislých královstiev z okolia zálivu , rovnaký úspech zaznamenala v severných kráľovstvách, ktoré neboli mágii zrovna naklonené, čo dokazujú aj procesy s čarodejnicami spojené s ich následným upalovaním. Čo sa Cisárstva týka, spočiatku boli mágovia skôr zdržanliví, pretože mali v Cisárstve istú moc. Jedná sa samozrejme o majstrov mágie, začínajúcí mágovia a tí menej talentovanejší privítali Kruh s otvorenou náručou. Netrvalo dlho, a k moci sa v Cisárstve dostali klerické rády a pravdou pravdúcou je, že mág si s klerikom nikdy rozumieť nebude. Môžu sa navzájom rešpektovať a tolerovať, ale sú tu zásadne rozdiely v ich ponímaní sveta, čo nemohlo smerovať k ničomu inému ako k pripojeniu elity cisárskeho mágstva ku Kruhu. Kruh tak zjednocoval drvivú väčšinu mágov civilizovaného sveta. Pokúšal sa na svopju strťanu získať aj mágov Stamaru, rovnako ako aj iné magické gildy s Fetyiskej púšte. Každopádne, orientálni mágovia si príliš zakladali na svojej kultúre, histórii, vierovyznaní a tradíciách a tak ku spojeniu nedošlo. Každopádne, nič nebránilo rozvoju dobrých vzťahov a spolupráce medzi týmito dvomi, hoci rozdielnymi, magickými spoločenstvami. Časom však Kruh získaval moc, čo neodkladne smerovalo k strate politickej pasivity. Kto mal za sebou Kruh, mal za sebou mocnú schopnú armádu čarodejníkov. Kruh sa začal miešať do konliktu západného Cisárstva a východných ríší.. Cisárstvo sa mu videlo ako pisilné a priveľké na jeden štát. Vrchní predstavitelia Kruhu ( Roger V. de Maarion, Mistral an Nedomerna, Orrin Šarlátový, Claudia Cithar de Buth a Mondesfin (drowský mág)) sa uzniesli na tom, že Kruh by mal zastávať vedúcu pozíciu a mal by dohliadať na bezvýznamných vladárov a určovať, čo môžu a čo nie. Po prednesení rozhodnutia Kruhu Rade došlo k rozporom v radách Kruhu a mágovia sa rozdelili na dva tábory. Tí, ktorí uznávali povôdné ustanovenia Kruhu, jeho základnú myšlienku nezaujatosti a nezávislosti a tých, ktorí chceli, aby Kruh vládol svetu. Mistral an Nedomerna na protest proti vyčínnaniu Kruhu piatich rezignovala na svoj post a Roger V. Maarinoský označil zvyšných troch členov Kruhu za zradcov posadnutých mocou nerešpektujúcich ideály Kruhu. Kruh sa rozdelil na odpadlíkov ( na čele s Roger V.) a radikálov vedených Mondesfinom. Radikáli sa zapojli do bitky a oslabení o polovicu členov Kruhu padli za obeť svojim megalomanským plánom. Spomedi hlavných predstaviteľov prežil a bol uväznený iba Orrin. Kruh tak prešiel takzvanou Veľkou.Očistou a čoskoro dospel do súčasnej podoby…
©2007 majkl pussyk