„C´est un Gyrocopter petit“; značka: la bomba
 
Podivný ochranca mesta Exodus

Len málo ľudí nepočulo o meste Exodus ležiacom na samotnom konci sveta v miestach, kde sa hranice medzi svetmi stenčujú či dokonca miznú. A ešte menej ich nepočulo o zvláštnej bytosti, ktorá tomuto mestu vládne a ktorú z nedostatku iných vhodných pomenovaní nazývajú Avatar.
Čo je to vlastne za bytosť? Avatara obklopuje nespočet otázok, pričom každá, akákoľvek hmlistá odpoveď vyvoláva ďalšie nejasnosti. Napriek tomu som sa podujal na takmer sizyfovskú úlohu spísať otázky a taktiež fakty a domnienky, ktoré o Avatarovi vieme.

1. Kto je to Avatar?

Dohady sa rôznia, no pár vecí vieme isto. Boh, ako ho poznáme či veríme v neho to nie je. Smrteľník to tiež nie je. Ak takto chvíľu pokračujeme, dospejeme k názoru že sa jedná pravdepodobne o pomerne mocnú bytosť z inej roviny existencie. Nič bližšie nevieme, teórii je však viacero - do úvahy prichádza napríklad určitá forma animálneho boha (bytosti zrodenej z pocitov a emócií zvierat), prípadne manifestácia základných prírodných síl, padlý anjel či prebudený démon. Niektoré okrajové teórie označujú Avatara aj za úlomok Slnka, veľvyslanca Zemiakových ludí či dokonca ilúziu vytvorenú Mestskou radou, ktorou zaisťujú poslušnosť obyvateľstva.

2. Kde Avatar žije?

Netušíme. Priamo v Exode neprebýva, zjavuje sa tu len vo výnimočných prípadoch (nakoľko fyzická manifestácia uprostred mesta ho zjavne unavuje) a návštevy si "domov" nevodí. Niektorí jasnovidci tvrdia, že obýva akúsi zvláštnu, pre jeho potreby prekrútenú verziu Exodu, odraz vrhaný týmto mestom do iných sfér.

3. Akým spôsobom Avatar vládne?

Avatar sa na riadení mesta priamo nepodieľa, to je úlohou Mestskej rady. Jediné, čo od obyvateľov Exodu vyžaduje je dodržiavanie určitých tradícií (Zvonček mieru, Rajčinová vojna, Tanec na snehu, Slaní proti sladkým), ktoré už za stáročia tak zľudoveli, že sa stali súčasťou miestneho folklóru a nikto ich nepovažuje za povinnosť, ale za prejav výnimočnosti mesta.. S Mestskou radou komunikuje Avatar prostredníctvom "vnuknutí", v extrémnych prípadoch im prepožičia časť svojej moci, prípadne sa zjaví osobne. Tieto prostriedky však využíva veľmi zriedkavo, podľa všetkého sa o bežný život Exodu prakticky nezaujíma. Kým všetko ako-tak funguje, nemá dôvod zasahovať.

4. Aký má z toho Avatar prospech?

Na túto otázku tiež nepoznáme jasnú odpoveď. Exodus je však ako uzol medzi svetmi kľúčovým strategickým bodom a Avatar tento fakt zrejme využíva v zápasoch, ktorých úroveň sa vymyká nášmu chápaniu. Podľa inej teórie živá bytosť stratí pri prechode bránou do iných sfér malý kúsok svojej duše a práve toto je tá energia, ktorou sa Avatar ako strážca brány kŕmi. V každom prípade ešte nikto pri prechode bránou náhle nezomrel.

5. Dá sa Avatar zabiť?

Nevedno, nikto sa o to už stovky rokov nepokúšal, pravdepodobne to ale uňho bude podobné ako u iných astrálnych bytostí. Jeho fyzická podoba je v našom svete zrejme smrteľná, no ak by sme chceli zabiť Avatarovu podstatu, museli by sme sa za ním vypraviť do sféry, ktorá je jeho domovom vyzbrojení zbraňami, ktoré poznáme len z legiend. Toto uvádzam ako čiste teoretickú možnosť len kvôli úplnosti textu, nič podobné v úmysle nemám. Väčšina obyvateľov Exodu je totiž pod ochranou Avatara spokojná a akékoľvek reči o jeho zničení berú ako kacírstvo, ktoré prísne trestajú.

Daladar, knihovník mesta Evra  
 
©2007 majkl pussyk