„Hmm, to bude ale mňamka...“
Rasy

(výňatky z knihy mudrca Lughara „Rasy a národy Danusu“)
 
Ľudia
Ľudia sú najrozšírenejšie bytosti v krajoch Danusu. Vládnu mnohým ríšam a ovládajú mnoho štátnych zriadení. Každý z nich má vďaka veľkosti priestoru v ktorom spolunažívajú individuálny prístup k rasám, povolaniam, zbraniam, remeslám, humoru či názorom. Taktiež sú aj najkonfliktnejšou rasou (hádam po orkoch), začo vďačia svojej majetníckej povahe. Ich ženy bývajú plodné každý mesiac a gravidné 9 mesiacov, pričom porodia jedného (zriedka dvoch či troch) jedinca. Zvyčajne sú klasifikovaní ako všežravci. Sú asi 160 – 200 cm vysokí a priemerne 75kg ťažkí. Dožívajú sa priemerne veku 60 rokov, avšak v poslednej dobe sa ich dĺžka života posúva k hornej hranici, vďaka markantnému rozvoju ich medicíny. Všeobecne sú považovaní za slabú rasu, či už hovoríme o psychickom (ľahko podľahnú pokušeniu), alebo fyzickom (vysoká náchylnosť k chorobám, nízka húževnatosť) deficite. Preto sa zrejme rozhodli znechať kočovný život a začali budovať rozsiahle sídla, ktoré chránia ich životy a majetok pred prirodzenými nepriateľmi.
 
Výhoda : ľudia nemajú žiadne výhody okrem toho, že sú normotvornou rasou Cisárstva
Skill: žiaden
 
Elfovia
Elfovia sú najstaršou rasou na Danuse vôbec. V dnešnej dobe je ich populácia značne preriedená, postupne vymierajú. Miest kde sa im ešte darí, je veľmi málo (les Abarellon na severe a mesto Narath Zamunar na východe). Vládne im zväčša kráľovský pár, prípadne tzv. Rada múdrych, ktorí sa u svojich poddaných tešia všeobecnej vážnosti a úcte. Neobľubujú prítomnosť trpaslíkov a neznášajú sa s orkami a temnými elfami, pričom s ostatnými vychádzajú dobre. Odmalička sú veľmi inteligentní a obratní, avšak nie dostatočne odolní (čo je zvláštne vzhľadom na ich dlhovekosť a imunitu voči chorobám) a často sa rodia s magickým nadaním. Na svoj luk nedajú dopustiť. Záľubu majú v učených knihách a filozofii. Venujú sa umeniam všetkého druhu, očarúvajú zbrane a predmety a radi lovia. Nikdy si nerozvinuli agrikultúru. Ženy sú plodné raz za niekoľko desiatok rokov, takže čas plodnosti je veľmi dôležitý. Po 11 mesačnej gravidite rodia jedného (málokedy dvoch) potomkov. Sú všežravci. Bývajú 180 – 195 cm vysokí, štíhlej vznešenej postavy, ľahších váh a majú charakteristicky zašpicatené uši. Mnohí sa domnievajú, že sú nesmrteľní. Pravdou však je, že žijú 700 – 800 rokov. Lenže okolo 500 roku života začnú cítiť únavu a odchádzajú na miesta, kam nesmie vstúpiť žiaden neelf (les Abarellon, Ostrovy Pokoja...), kde postupne upadajú do letargie až sa nakoniec zmenia na prach. Žijú v pevných a súdržných zväzkoch. V lese prebývajú na stromoch v príbytkoch, v meste zasa v domoch so špecifickou architektúrou.
 
Výhoda : Elfovia môžu jedenkrát za deň uspať inú osobu priložením rúk na spánky – po prijatom údere sa postava zobudí, inak spí 10 minút a manipulácia s ňou ju nezobudí
Skill: strelecké zbrane – úroveň 1
 
Trpaslíci
Veľmi stará a húževnatá rasa. Ich početnosť nie je do dnešného dňa presne vyčíslená, pretože žijú pod zemou a neobľubujú spoločnosť ostatných rás. Mnohí učenci sa však domnievajú, že ich počet rapídne klesá. Vedú ich buď klanoví vodcovia, alebo pri väčších počtoch tzv. „Koncil práva“. Sú obrovskými individualistami a neveria nikomu okrem seba. Keď však získate za priateľa trpaslíka, môžete si byť istí jeho vernosťou. Všeobecne sa neradi zdržiavajú v prítomnosti elfov a neznášajú orkov či temných elfov. Rodia sa s nadmernou silou a heroickou odolnosťou, avšak sú žalostne nemotorní. Majú dobrodružnú povahu. Od mlada sa učia zachádzať so sekerou a baníckym náradím. Veľmi radi sa vŕtajú v zemi, hĺbia tunely a ťažia a opracúvajú kovy (v čom sú považovaní za majstrov). Milujú drsný humor, najmä o pive a zlate. Jedlo si zabezpečujú obchodnými stykmi. Jedia hlavne mäso. Ich ženy sú plodné raz za päť rokov a gravidné 10 mesiacov. Problém pôrodnosti u trpaslíkov tkvie v malom percente rodiacich sa žien v ich habitate. Prečo je to tak, môžeme len polemizovať. Merajú asi 110 – 130 cm, sú zavalitej, mohutnej postavy a nosia dlhú bradu. Vo váhovej kategórii patria k tým ťažším. Dožívajú sa asi 400 – 500 rokov, ale stretnúť päťstoročného trpaslíka je vzácnosť, lebo zvyčajne hynú pri potýčkach o zlato, vojenských konfliktoch, alebo dolných nešťastiach. Prebývajú v menších zoskupeniach – v klanoch, alebo vo veľkých podzemných sieňach (mesto Dhujsslen). V ľudských sídlach sa vyskytujú málokedy, iba ak vykonávajú povolania nepostrádateľné pre iných (kováč, vrchný baník, kovorytec.......)
 
Výhoda : trpaslíci sa liečia pivom – za každé vypité pivo v krčme si vyliečia 1 život
Skill: baník – úroveň 1
 
Goblini
Goblini sú pomerne mladá rasa, ktorá sa vyvinula z menších dravcov. Sú veľmi premnožení. Spôsob ich spolunažívania nie je presne určený. Dalo by sa povedať, že ide o akési zriadenie kde na čele stojí najsilnejší jedinec – náčelník, ale kvôli častým mocenským nezhodám to môžeme nazvať „vojenská anarchia“. Často sú však v otrockom područí orkov. Bývajú to veľkí čudáci, pri ktorých psychická porucha (schizofrénia, paranoia, samodeštrukčné sklony...) nie je ojedinelá. Je im jedno s akou rasou spolunažívajú, pokiaľ im dá dostatok priestoru na ich experimenty, avšak pociťujú strach kombinovaný s nenávisťou k orkom. Sú to neobyčajne zručné a obratné stvorenia, avšak s postihom k sile. Mnohí sa domnievajú, že nepobrali veľa intelektu, ale veľmi sa mýlia. Ich múdrosť zakrýva často čudné správanie. Majú radi mechanizmy všetkých druhov a sú výbornými alchymistami. Stravujú sa hmyzom, malými hlodavcami, odpadkami a v stave núdze boli zaznamenané aj prípady kanibalizmu. Ich samice sú plodné každé dva týždne, pričom po trojmesačnej ťarchavosti vrhnú 3 – 5 blanitých útvarov s ktorých sa vyliahnu noví jedinci. Sú vysokí 70 – 90 cm, útlej postavy, s dlhým zahnutým nosom, výraznými ušami a zelenohnedou pokožkou. Dožívajú sa sotva 50 rokov, ale je známe, že ich alchymisti vedia namiešať elixír, ktorí predĺži ich život päťnásobne. Zväčša žijú v dúpätách a v tuneloch vyhĺbených v horách, civilizovanejší jedinci vedia spolunažívať aj v ľudských sídlach, kde ponúkajú svoje služby.
 
Výhoda : majú takzvaný swampwalk – môžu chodiť cez bažiny bez obmedzení
Skill: alchýmia 1
 
Polorkovia
Jedni z množstva miešancov, ktorí brázdia pôdu Danusu, ale nesú na svojich pleciach najťažší ortieľ. Po svojich ľudských predkoch zdedili (síce dosť obmedzenú) inteligenciu a schopnosť zniesť slnečné svetlo, zatiaľ čo po tých orkských pobrali obrovskú silu a silné zdravie. Nikdy nemali vlastné územie, i keď sa všeobecne tvrdí, že barbari z plání Asfodellu majú značne zriedenú krv s orkami. Často sa vydávajú na dráhu dobrodruhov, banditov či žoldnierov a sú patrične úspešní. S obľubou bojujú obojručnými, ťažkými zbraňami. Živia sa výhradne mäsitou stravou. Sú prchkej, výbušnej povahy, neradi nadväzujú úzke priateľstvá. Ťažko nesú urážky a treba sa aj vyvarovať akéhokoľvek nároku na ich osobné vlastníctvo. Zväčša sú vysokí 190 – 210 cm, ťažších váh, mohutnej, svalnatej postavy. Pokožku majú zelenú až po hnedé odtiene a z úst im trčia výrazné očné zuby. Dožívajú sa asi 50 rokov, ale pri ich životnom štýle nedosiahnu niekedy ani polovicu. Dokážu existovať aj s inými rasami, ale buď prebývajú v hostincoch (ak sú ich krčmári ochotní tolerovať), alebo si postavia príbytok v lese za mestom.
 
Výhoda : orkovia sa vyznačujú neuveriteľným zápachom a preto sú ako spoločníci na dlhší čas nepoužiteľní – polork tak nemôže byť zajatý, pretože by to s ním nikto nevydržal
Skill: Odolnosť 1
 


Temní elfovia
Niekedy sa nazývajú aj drowovia. Veľmi temná rasa. Hádam niet temnejšej rasy na povrchu (a ani pod ním) Danusu. Ich ríša sa rozkladá na v sídlach pod povrchom zeme a sú záznamy o ich expanzii na povrchu. Žijú v silne ladenej matriarchálnej spoločnosti, kde žena má právo rozhodovať o živote a smrti. Sú to pružné bytosti, plné nenávisti ku všetkému dobrému a čistému. Nemajú priateľov medzi inými rasami a mnohokrát ani medzi vlastnými. Ich krutý postoj a snaha zotročiť či zničiť všetko nedrowské ich spravila obávanými a nenávidenými medzi ostatnými národmi. Na slnečnom svetle slabnú, preto uprednostňujú vychádzky na povrch v noci. Z duše neznášajú elfov, svojich vzdialených príbuzných, pričom ich anatomická podobnosť vyráža dych. Tiež sa rodia štíhlej, vznešenej postavy, so špicatými ušami, asi 185 – 190 cm vysokí, avšak ich pokožka je čierna a vlasy striebristé. Dĺžku ich života sa nepodarilo zmapovať, ale predpokladá sa, že ich životný cyklus je navlas rovnaký ako ten elfský. Ako bolo spomínané, žijú v podzemných mestách a v menších táboroch na povrchu, odkiaľ podnikajú svoje útočné vpády. Ak stretnete temného elfa v okolí ľudského osídlenia, okamžite sa rozbehnite opačným smerom akým prišiel, lebo sa pravdepodobne stane niečo strašné.
 
Výhoda : drowovia majú schopnosť mučenie : raz za deň môžu mučiť svoju obeť ( musia ju mať zajatú!) a tá im pravdivo musí odpovedať na 3 otázky; vyžaduje sa RP mučenie
Skill: travičstvo
 

V hre sa vyskytnú aj špeciálne povolania, ktoré sú síce normálne dostupné, ale sú kostýmovo omnoho náročnejšie a preto sú na ne kladené vysoké požiadavky. Ide o povolania o obrovskými hernými výhodami, ktoré však budú zverejnené len tým hráčom, ktorí si danú rasu zvolia
 
Medzi tieto rasy patria:
 
Troll
Amazonka
Lizardman ( Jašteričí muž)


Tvorba postavy
©2007 majkl pussyk