„Dostali ste dopis od strýka, že dedíte po babičke? A notár vás oklamal, pretože neviete čítať? Ešte dnes navštívte svojho mága a priučte sa základnému vzdelaniu!“

Perky

 
Pod tak trochu neobyčajným pojmom perk sa skrývajú vlastnosti postavy, ktoré hráč nemôže nadobudnúť bežnou cestou prostredníctvom získavania expov, ale sú mu pridelené za pre postavu typické herné situácie. Pod perky zaraďujeme napríklad charakterové črty postavy, sociálny status, typické znaky postavy, univerzálne role, ktoré postave „prischnú“ na základe jej správania sa počas larpu a ďalšie nenaučiteľné vlastnosti postavy...
 
Perky môžete získať buď stálou opakujúcou sa činnosťou ( pitie alkoholu), alebo vám môžu byť prisúdené vstupom do nejakého spoločenstva, alebo sa dajú získať splnením nejakého questu, poprípade ich získavate automaticky pri naučení sa nejakého skillu.
 
Za popisom niektorých perkov je zátvorka a v nej číslo. Toto číslo symbolizuje, že daný perk si môžete vybrať pri tvorbe postavy , budete s ním celú dobu larpu žiť a patrične ho hrať a na oplátku dostanete určitý ( číslo v zátvorke) dodatočný počet bodov na prerozdelenie pri tvorbe postavy. Konkrétne vlastnosti niektorých perkov ( pri ktorých nie sú uvedené) – a ich herný dopad vám dáme vedieť dodatočne, keď si záväzne zvolíte daný perk.
Poprípade je tu aj možnosť vymyslieť si vlastný perk – nejakú chybičku krásy, ktorou by ste chceli od začiatku disponovať, dať nám vedieť a my vám ju ohodnotíme príslušnými dodatočnými bodmi, podľa jej závažnosti.
 
Chcem len upozorniť, že toto nie sú všetky perky, ktoré sa v hre vyskytnú!
 
Priateľ zvierat – dotyčná osoba má natoľko vyvinutý cit pre vzájomné porozumenie a pochopenie zvierat, že v istých momentoch je schopná akýmsi zvláštnym vedecky neobjasneným spôsobom komunikovať so zvieratami; zvieratá neútočia na dotyčného a dotyčný sa dokáže so zvieratami rozprávať( každopádne zviera nie je povinné s dotyčným komunikovať)
 
Hovorenie s mŕtvymi – dotyčný je schopný spojiť sa so sférou mŕtvych a naviazať so zomrelými voľnú neviazanú komunikáciu
 
Alergia na kovy - bytosť s alergiou na kovy nemôže prísť do styku so žiadnym kovom – to znamená, že nemôže používať kovové zbrane ani nosiť kovové brnenia ani používať akýkoľvek iný predmet z kovu (2)
 
Občan – perk občan vyjadruje status osoby čoby právoplatného občana Cisárstva a teda sú dotyčnému priznané občianske výhody
 
Gardista – daný perk vyjadruje, že dotyčná osoba vstúpila do cisárskych služieb a pôsobí v pozícii gardistu
 
Nemŕtvy – prívlastok nemŕtvy znamená, že daná bytosť nie je medzi živými, ale ani nie je mŕtva – je nemŕtva. Nemŕtve bytosti sú prenasledované paladinskými rádmi, pretože na svet boli privedené spravidla pôsobením nečistej zakázanej mágie. Nemŕtva bytosť môže chodiť cez more bez obmedzení, nevzťahujú sa na ňu psychické kúzla ani efekty niektorých konkrétnych kúziel ( napríklad Krik Banshee)
 
Upír – tento perk vyjadruje, že daná osoba je upír
 
Vlkodlak – podobne ako pri perku upír aj tento znamená, že dotyčná osoba je vlkodlakom
 
Alkoholik – osoba s týmto perkom je známa svojou záľubou v alkohole. Bohužiaľ, táto nevinná slabosť pre alkoholické nápoje sa u dotyčného zmenila na nekontrolovateľnú vášeň – postava musí každé dve hodiny vypiť aspoň jedno pivo (alebo iný alkohol), inak bude trpieť abstinenčnými príznakmi – bude agresívna, neschopná sa sústrediť (ani kúzliť) a bude sa za každú cenu snažiť dostať k nejakému alkoholu. (RP perk) (1)
 
Narkoman – dotyčná postava strávila pridlhú dobu „spestrovaním“ svojho inak nudného života drogami a vyvinula sa u nej nutná potreba prijímať drogy pravidelne – každé dve hodiny musí prijať do svojho tela aspoň jedenkrát drogu, inak sa u nej prejavia abstinenčné príznaky – agresivita, neschopnosť sa sústrediť, logicky uvažovať, racionálne vnímať okolie a keď neprijme po dvoch hodinách od posledného podania drogy ďalšiu dávku, každú ďalšiu polhodinu bez drogy bude strácať 1 život až do úplného bezvedomia – klesne na nulu.(2)
 
Panic – daný perk vyjadruje, že dotyčná osoba je zatiaľ bez sexuálnej skúsenosti. Na rozdiel od minulého ročníka už nie je bodovo zvýhodnený, ať si ho ale môžete aj tak :)
 
Toxikoman – postava získava tento perk nadmerným používaním jedného ( toho istého) druhu elixírov, ktorý sa odrazil na jej psychickom či fyzickom zdraví trvalým následkom ( v závislosti od elixíru - určí alchymista, alebo org)
 
Pacifista – vyjadruje, že daná postava zaujala pacifistické stanovisko k okolitému svetu – daná osoba nemôže bojovať (2)
 
Kleptoman – dotyčný trpí chorobou, na základe ktorej pociťuje nutkavú potrebu privlastňovať si veci, ktoré mu nepatria
 
Pedagóg(mentor) – vyjadruje schopnosť osoby naučiť čo to zo svojich znalostí aj iné postavy ( iba v prípadoch skillov, v ktorých dosiahol majstrovskú úroveň)
 
„niečo“bijec – znázorňuje, že dotyčná osoba sa stala preborníkom v zabíjaní daného konkrétneho druhu ( nemŕtvych, drakov, goblinov, minotaurov, diviakov a podobne)
 
Telesná vada – daný perk znázorňuje, že daná postava trpí nejakou telesnou vadou – postava môže byť chromá, hrbatá, môže jej chýbať ruka, noha, poprípade trpí inou vadou (1)
 
Mentálna vada – postava trpiaca mentálnou vadou trpí nejakým druhom psychickej choroby; je neschopná dosiahnuť čo i len základné vzdelanie, nemôže sa naučiť ani jednu z mágií, väčšinu performačných skillov, v kritických prípadoch je odkázaná na pomoc ostatných, nedokáže artikulovane hovoriť či iným spôsobom komunikovať (2)
 
Zmyslová vada – hluchý, slepý, nemý (2)
 
Nedotknuteľný – osoba s týmto perkom je akousi podivnou zhodou náhod dokonale imúnna voči akýmkoľvek efektom mágie
 
Flegmatik – hráč flegmatik má ten neoceniteľný dar zostať pokojný a chladný k veciam, na ktoré by iní ľudia reagovali prinajmenšom jednou rozbitou stoličkou – v praxi to znamená, že danú postavu je prakticky nemožne vyprovokovať
 
Smutné oči – osoba s týmto perkom vie „vystrúhať“ tak nevinný pohľad, že žiadna bytosť na svete sa nedokáže ubrániť pocitom ľútosti a jednoducho nemá to srdce danú osobu doraziť
 
Vrah – postava s týmto perkom chladnokrvne účelovo zavraždila inú osobu, pričom na to mala veľmi dobrý a jasný dôvod
 
Ušľachtilý – daná osoba je známa a povestná nezištným konaním dobrých skutkov
 
Knihomoľ – postava známa ako knihomoľ získala svoj prívlastok na základe neobyčajne veľkého množstva prečítaných kníh
 
Duelant – duelant je osoba nezvyčajne úspešná v osobných súbojoch jeden proti jednému
 
Eunuch – eunuch je osoba postrádajúca isté, pomerne dôležité takpovediac atribúty
 
Lovec odmien – je osoba, ktorá si zo zabíjania a chytania iných, určitým ľuďom nepohodlných osôb urobila svoju živnosť


Tvorba postavy
©2007 majkl pussyk