„Si goblin, drow, amazonka alebo nejaký druh démona a chcel by si sa dostať do mesta? Máš smolu gauner jeden, o takých ako si ty, Cisárstvo nestojí!!“
Bojové schopnosti
 
    Bojové schopnosti umožňujú postavám lepšie zaobchádzať s jednotlivými zbraňami, či už v boji na blízko, alebo na diaľku. Taktiež sa tu nachádzajú niektoré schopnosti umožňujúce používanie exotických zbraní, využívanie bojových trikov a taktiež lepšieho prežitia na bojisku. Na ich naučenie budete potrebovať príslušný počet expov ako aj prejsť prípadným výcvikom u príslušných postáv. Niektoré schopnosti si môžete vybrať už pri tvorbe postavy, iné sa musíte naučiť počas hry a niektoré pre väčšinu ostanú neprístupnými...
 
Všeobecná znalosť zbraní

    „ Vezmi to za ten tupý koniec a tým ostrým do nepriateľa.“
Všeobecná znalosť zbraní (VZZ) umožňuje postave používať základné jednoručné zbrane (dýka, meč, sekera, kladivo) bez ich kombinácie s inými zbraňami, alebo so štítom.
    -umožňuje naučiť sa schopnosti: Meč, Sekera, Kladivo, Baník, Tesár
 
Meč

    „ To nie je na krájanie chleba!“
Táto schopnosť prezentuje schopnosť postavy zaobchádzať mečom v boji. Čím vyššia úroveň tým lepšie sa postava vie mečom oháňať, môže používať špeciálne zbrane a rôznymi fintami oslabovať súpera.
    -nutné ovládať schopnosť: VZZ
1. Úroveň –
    Umožňuje postave kombinovať meč s inou zbraňou do maximálneho súčtu 120cm.
    Umožňuje používať všetky veľkostné kategórie mečov vrátane bastarda a obojručného.
    Umožňuje kombinovať jednoručný meč so štítom (malým a stredným).
2. Úroveň –
    Umožňuje používanie špeciálnych a vylepšených mečov (mithrilový, dwimerithový,...)
    Umožňuje postave používať schopnosť Odzbrojenie súpera.
    Odzbrojenie súpera, je schopnosť umožňujúca postave raz za stret odhodiť jednému (iba jednému za celý stret) súperovi jeho zbraň. Postava zakričí„Odzbrojenie!“ a následne sekne do súperovej zbrane, ten je ju povinný odhodiť ľubovoľným smerom mimo svoj dosah (aspoň tie 3 metre). V rámci korektnosti a nejasnosti začatia a ukončenia stretu je zakázané používať túto schopnosť častejšie než raz za pol hodinu.
3. Úroveň –
    Umožňuje postave používať schopnosť Ignorácia zbroje.
    Ignorácia zbroje, zručnosť postavy s mečom jej umožňujú zasahovať súpera aj napriek jeho brneniu. Postava tak zasahuje a zraňuje súpera a ignoruje tak akékoľvek výhody jeho brnenia. Platí iba v prípade používania meča! Postava musí súperovi oznámiť že jej sek ignoroval brnenie.
    Umožňuje postave používať schopnosť Lámanie zbraní.
    Lámanie zbraní, seky postavy majú takú razanciu a silu že mečom dokáže preseknúť bežné zbrane. Postava môže raz za stret zlomiť súperovi jeho zbraň. Zakričí „Zlom!“ a sekne súperovi do zbrane (sekne, nie že len tak ťukne) a oboznámi ho s tým že má zlomenú zbraň. Zlomená zbraň musí byť opravená (u kováča napríklad) aby ju bolo možné opätovne používať. Taktiež zbraň útočníka je po takomto silnom seku otupená a nie je možné ju použiť na lámanie zbraní skôr ako si ju postava dá nabrúsiť.
Technicky bude mať útočník na svojej zbrani nálepku symbolizujúcu že je nabrúsená a tú si po takomto zásahu strhne. Súper si zároveň strhne nálepku označujúcu že je jeho zbraň funkčná. Nálepku dostane útočník keď si nechá nabrúsiť otupenú zbraň a súper keď si dá svoju zbraň opraviť. Schopnosť sa nedá použiť na lámanie strelných zbraní a palíc.
 
Sekera

    „ To máš to isté ako so stromom, akurát strom sa ti nesnaží uskočiť a zabodnúť ti konár do..."
Táto schopnosť prezentuje ako dobre sa vie postava oháňať sekerou. Čím vyššia úroveň tým silnejšie a presnejšie seky vie postava zasadiť niektoré s takou razanciou, že zničia aj štít či odtnú končatinu.
    -nutné ovládať schopnosť: VZZ
1. Úroveň -
    Umožňuje postave kombinovať sekeru s inou zbraňou do maximálneho súčtu 120cm.
    Umožňuje používať všetky veľkostné kategórie sekier vrátane obojručnej.
    Umožňuje kombinovať jednoručnú sekeru so štítom (malým a stredným).
2. Úroveň -
    Umožňuje používanie špeciálnych a vylepšených sekier (mithrilová, dwimerithová,...)
    Umožňuje používať schopnosť Rozseknutie štítu.
    Rozseknutie štítu, sila postavy spolu s ostrím sekery dosiahla takú úroveň že je schopná jedným mocným úderom preseknúť súperovi štít na dva kusy. Postava zakričí „Znič!“ a sekne súperovi do štítu. Následne mu oznámi že má zničený štít a ďalej ho v boji nesmie používať. Štít musí byť najprv opravený u kováča, alebo tesára, aby mohol byť znova používaný. Taktiež zbraň útočníka je po takomto silnom seku otupená a nie je možné ju použiť na rozsekávanie štítu skôr ako si ju postava dá nabrúsiť.
Technicky bude mať útočník na svojej zbrani nálepku symbolizujúcu že je nabrúsená a tú si po takomto zásahu strhne. Súper si zároveň strhne nálepku označujúcu že je jeho štít je funkčný. Nálepku dostane útočník keď si nechá nabrúsiť otupenú zbraň a súper keď si dá svoj štít opraviť.
3. Úroveň -
    Umožňuje používať schopnosť Odťatie končatiny.
Odťatie končatiny, postava je schopná zasadiť presne smerovaný úder, ktorý pretne mäso, šľachy aj kosti. Postava zakričí „Utni!“ a sekne súperovi do ruky, alebo do nohy. ten o končatinu prichádza a nemôže ju ďalej používať (nemôže napríklad sekať obojručnou zbraňou, ale môže sa ňou kryť, iba v tomto prípade!). Technicky postava nalepí na súpera nálepku uťatej končatiny (ak sa da tak tam kam patrí). Ak chce súper svoju ruku, alebo nohu opäť používať musí sa nechať vyliečiť, kde a ako to je už na ňom. Odťať končatinu je možné len 2 krát za deň.
 
Kladivo

    „ To máš to isté ako s klincami, proste ich mláť po hlavách až kým nezalezú."
Táto schopnosť prezentuje ako obratne vie postava mlátiť svojim kladivom súperov. Čím vyššia úroveň tým silnejšie a zdrvujúcejšie údery vie postava zasadiť, schopné odhodiť súpera či dokonca zraňovať aj cez štít.
    -nutné ovládať schopnosť: VZZ
1. Úroveň -
    Umožňuje postave kombinovať kladivo s inou zbraňou do maximálneho súčtu 120cm.
    Umožňuje používať všetky veľkostné kategórie kladív vrátane obojručného.
    Umožňuje kombinovať jednoručné kladivo so štítom (malým a stredným).
2. Úroveň -
    Umožňuje používanie špeciálnych a vylepšených kladív (mithrilové, dwimerithové,...)
    Umožňuje postave používať schopnosť Odhodenie.
    Odhodenie, postava sa sústredí na nasledujúci útok a udrie takou silou, že súpera odhodí pár krokov dozadu. Postava zakrúži kladivom v širokom oblúku nad hlavou zakričí „Odpáľ!“ a zasiahne súpera do zásahovej plochy. Ten musí okamžite akoby odletieť pár krokov dozadu. Postava musí zasiahnuť súpera do zásahovej plochy, na vyššej úrovni kladiva sa dá kombinovať so schopnosťou Zdrvujúci úder. Postava je zranená ako pri normálnom útoku.
3. Úroveň -
    Umožňuje postave používať schopnosť Zdrvujúci úder.
    Zdrvujúci úder, postava disponuje takou silou a umom v narábaní s kladivom že jej nerobí najmenšie problémy zraniť súpera aj cez jeho kryt štítom. Postava sústredí svojú silu udrie kladivom do zeme zakričí „Zdrť!“ a následne zasiahne súpera do štítu (žiadne ťuknutie ale poriadny zásah). Súper je zranený ako pri normálnom útoku. Pri kombinácii so schopnosťou Odhodenie najprv postava zakrúži kladivom nad hlavou, potom udrie do zeme následne zakričí „Odpáľ a Zdrť!“ a zasiahne súpera do štítu.
 
Strelecké zbrane

    „ Táto malá vecička ti umožní aby si postrieľal polku tých bastardov skôr než vôbec zistia čo sa deje. Už si len musíš zohnať pár volov ktorý ti to odtiahne."
Táto schopnosť umožňuje postave používať rôzne strelecké zbrane, či už sa jedná o luk, kušu, alebo balistu či dokonca katapult.
1. Úroveň -
    Umožňuje používanie lukov a kuší.
    Jednotlivé luky a kuše budú schvaľované na základe klasických kritérií, pričom neexistuje nejaké presné pravidlo čo Vám povolíme a čo nie. Luk aj kuša by mali byť zbrane bezpečné pre ciel ako aj ich majiteľa. Nemali by mať príliš silný náprah a ak aj majú nesmie sa z nich strieľať pri plnom napnutí. (platí hlavne pre repliky historických lukov)Obzvlášť veľký dôraz bude kladený na bezpečnosť šípov kde by bambulka na konci mala mať aspoň 2cm penové tlmenie.
 
2. Úroveň -
    Umožňuje postave používať špeciálne šípy, šípky a náboje.
    Jedná sa hlavne o rôzne výbušné, otrávene, omračujúce a iné vylepšenia. Ich získanie počas hry je už na postave.
 
3. Úroveň -
    Umožňuje postave používať špeciálne strelecké zariadenia ako balisty, katapulty, pušky a delá.
    Tu sa postava riadi inštruktážou toho kto ju túto schopnosť naučil.
    Tieto špeciálne zariadenia v zásade spôsobujú väčšie zranenie.
    V prípade záujmu o výrobu, prípadne donesenie si takejto zbrane na hru neváhajte nás kontaktovať a dohodneme sa jednotlivo.
 
Vrhacie zbrane

    „ Aké ozubené koliesko?!? To je hviezdica !!!."
Táto schopnosť umožňuje postave používať vrhacie zbrane ako sú nože a hviezdice. Výrobu a návody necháme na Vás, avšak vrhacia zbraň musí mať najväčší namerateľný rozmer minimálne 15cm a maximálne 20cm.
Pre zásah vrhacou zbraňou platia normálne zásahové plochy, neplatia nepriame odrazené zásahy a taktiež zásah do akéhokoľvek brnenia.
Vrhacie zbrane môžu byť otrávené.
Pred vrhacími zbraňami je možne sa kryť zbraňami, štítom a podobne avšak úmyselne krytie nechránenou rukou je brané ako zásah.
Minimálna vzdialenosť na zásah vrhacou zbraňou sú 2 metre!!!
Postava pri sebe nesmie mať viac ako 3 vrhacie zbrane naraz !!!
 
 
Odolnosť

    „ Len si udri...potom si udriem ja!."
Postava prešla mnohými bojmi a telo má poznačené množstvom jaziev. Ako skúsený bojovník sa vie vyhnúť mnohým ranám a niesť ich následky s väčšou odolnosťou.
V dôsledku toho má postava natrvalo o 2 životy naviac za každú úroveň tejto schopnosti.
Maximum sú tri úrovne, 6 životov navyše.
Každá ďalšia úroveň stojí viac expov.
Keďže postava s touto schopnosťou prešla mnohými bojmi je jej telo zjazvené. Za každú úroveň schopnosti Odolnosť bude postave na telo nakreslená jedna jazva. Okrem estetického má táto jazva význam ako znázornenie odolnosti postave a bezproblémové dokázanie tejto schopnosti a sprehľadnenie situácie. Postava sa jazvami môže chváliť no môže ich aj schovávať, avšak v prípade že iná postava chce dôkaz o tom že má naozaj viac životov mala by jej ich v ráci dobrého ducha ukázať.
 
Výsmech

    „ Ty páchnucá kôpka trusu z myšieho albína."
Táto schopnosť je pestovaná u mnohých skúsených bojovníkov. Jedná sa o vyvedenie súpera z rovnováhy pomocou mocnej urážky.
Postava zvolá na súpera akúkoľvek silnú a nápaditú urážku a tým ho prinúti útočiť priamo na ňu. Súper je maximálne rozzúrený a napadne súpera v čo najkratšom čase a snaží sa ho za každú cenu zabiť. V prípade že je terčom príliš slabá postava neschopná efektívneho boja (mág s palicou, bojazlivý goblin), môže si namiesto boja zvoliť krkolomný útek od urážateľa a aspoň 5 minút sa k nemu neodváži čo i len priblížiť. Obdobne sa zachová aj postava v prípade že sa rozhodla urážke čeliť, ale počas boja sa rozhodla radšej z neho utiecť.
V prípade že postava nezvolí dostatočne urážlivú urážku môže ju súper ignorovať.
Zároveň však je zakázané používať normálne nadávky tretej cenovej skupiny. Na inšpiráciu odporúčame stránku: http://www.cervenytrpaslik.cz/index.php?id=nadavky&mnu=0
 
Kopijnícky výcvik

    „ Tento kus dreva ti umožní jednu vec, byť dvakrát tak ďaleko od súpera a pritom z neho robiť špíz."
Táto schopnosť umožňuje postave používať kopiju. V hre je niekoľko možností ako ju získať, napríklad stať sa gardistom.
V prípade vlastnej iniciatívy nás môžte kontaktovať a dohodnúť Vaše prípadné používanie zbrane v závislosti od postavy.
 
Štítonoš

    „ Aká pavéza? Okamžite polož tie dvere a zaraď sa do línie!"
Postava s touto schopnosťou si vyvinula špeciálny štýl boja so štítom umožňujúci jej používať neštandardné kombinácie štítov a zbraní.
Umožňuje postave používať Veľký štít v kombinácii s malou zbraňou.
Umožňuje postave používať Stredný štít v kombinácii s mečom bastardom.
 
Sekáč

    „ Jeden dobre, dva lepšie!"
Postava disponuje neobvyklou zručnosťou v narábaní so zbraňami a je schopná používať aj dve väčšie zbrane naraz.
Umožňuje postave používať kombinácia dvoch zbraní do súčtu 180cm (2x90, 120+60).
 
Zastrašenie

    „ Bu bu bu!"
Veľký, škaredý a neumytý to sú hlavné atribúty správneho bojovníka. Čím väčší tým lepšie.
Umožňuje postave zastrašiť svojich súperov pomocou svojho hrôzostrašného zjavu. Postava robí čokoľvek, aby súperov zastrašila, nechávame veľký priestor vašej predstavivosti.
Existujú len dve podmienky, postava musí byť väčšia ( či už vyššia, alebo ťažšia, stačí jedno z toho) ako súper a musí z nej ísť strach.
V priebehu krátkej doby ( jeden stret, poprípade hodinka času) môže zastrašovať súpera len raz, lebo inak sa jej už tak veľmi nebojí a zvykol si.
Postava môže zastrašovať aj viacerých naraz ak sú v jej bezprostrednej blízkosti.
V prípade že sa strašia dve postavy naraz vyhráva ten lepší.
Vystrašená postava sa správa podľa vlastného uváženia: uteká, schováva sa, odpadne...avšak nesmie útočiť, poprípade sa len presunúť a tam ďalej bojovať.

Podrezanie

    „ Šmik!"
Kto povedal, že na to aby ste niekoho takpovediac odstavili z hry ho musíte poraziť v súboji. Podrezanie je tá správna cesta pre všetkých zlodejov, vrahov a iné telesne slabšie podvratné živly.
Táto schopnosť umožňuje postave podrezať inú postavu, pričom podrezaná postava okamžite stráca všetky životy a upadá do bezvedomia ( samozrejme sa necháva priestor roleplayu podrezaného). Podrezaná osoba v dôsledku prerezaného hrdla nerozpráva nekričí iba si tak chrčí, bublá a odpadáva. Podrezávať sa smie iba dýkou, s ktorou postava prejde po krku protivníkovi v náznaku podrezania. Dbáme o to aby sme súpera naozaj nezranili, preto skôr ideme slabšie popod krk a nie cez ohryzok. Avšak taktiež podrezanie štýlom letmého dotyku dýkou nebude platné. Ochrana krku znemožňuje podrezanie, jedná sa o rôzne krúžkové kapuce, brnenia, nákrčníky a podobne. Táto ochrana však musí objektívne chrániť krk. Podrezať sa dá cez látku, tuniku, šál a podobne.
V zásade je to schopnosť určená na násilnejšie riešenie diplomacie niekde potichu v ústraní než na bojovom poli.
Nie je možné podrezať bežiace a bojujúce postavy, alebo postavy vykonávajúce iné prudké pohyby. Taktiež je zakázané zneužívať podrezávanie v nejakom masovom spektre.
 
 

Tvorba postavy
©2007 majkl pussyk